Vážený návštěvníku, vítáme Vás na webových stránkách HASIČŮ z VOLČE a doufáme, že se Vám budou líbit. Pokud objevíte nějaký nedostatek, nebo Vás napadne jak tyto stránky vylepšit, napište nám to prosím na naše facebookové stránky.

V obci Voleč funguje Sbor dobrovolných hasičů, začleněný do Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezka a Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce dle zákona o požární ochraně a zákona o obcích.

Kromě výcvikové a zásahové činnosti, která vyplývá z poslání hasičů a příslušných zákonů, organizujeme i spoustu dalších akcí a podílíme se na zabezpečení akcí organizovaných obcí. Na začátku roku pravidelně pořádáme ples a dětský karneval. V únoru či březnu máme na starosti zajištění bezpečnosti masopustního průvodu, při pohybu po velmi frekventované silnici I/36, která obcí prochází. Další pravidelnou akcí je soutěž „O pohár SDH Voleč“ na začátku měsíce září. Též se účastníme závodů v požárním sportu a s oddílem mladých hasičů závodů ve hře Plamen. Mezi další činnosti patří zajištění požární bezpečnosti na akcích jako je pálení čarodějnic případně technická pomoc a asistence občanům dle možností a vybavení jednotky.