SDH Voleč

Oficiální webové stránky hasičů Voleč

Prohlížet příspěvky v kategorii: Zpravodajství z akcí

      I my jsme se zapojili do pomoci lidem postiženým povodní. Přes krizový štáb města Jeseník jsme získali kontakt na kolegy hasiče v obci Tomíkovice, která je součástí obce Žulová a byla velkou vodou značně poškozena. Tuto obec jsme vybrali i proto, že je stejně „malá“, jako naše Voleč. Narychlo byla v obci uskutečněna sbírka dezinfekčních prostředků, rukavic, nářadí a dalších potřebných věcí a o prodlouženém červencovém víkendu jsme vyrazili posíleni o dva členy hasičů města Lázně Bohdaneč směr Tomíkovice. Tam naše „mezinárodní“ posádka pomáhala s odklízením a úpravami zahrad a dvorků u zaplavených rodinných domků.
     Následně probíhá v obci Voleč finanční sbírka, která bude též určena na pomoc občanům Tomíkovic. Vybraná částka bude starostkou obce Voleč paní Květou Heřmánkovou za přítomnosti členů zastupitelstva obce a velitele JSDH osobně předána v sobotu 18.7.2009 starostovi obce Žulová panu Lučanovi, s věcným určením finančních prostředků pro potřeby obce Tomíkovice.

     Dále jsme doplnili fotografie pořízené těsně po tom, kdy opadla povodňová vlna. Fotografie jsou pořízeny na různých místech, různými autory. Snímky poskytl HZS Smk, stanice Jeseník. Za svolení s uveřejněním snímků tímto děkujeme.

Masopust 2009

     V sobotu 21. února 2009 jsme měli na starosti zajištění bezpečnosti masopustního průvodu při průchodu obcí, zvláště při pohybu po frekventované silnici první třídy I/36, která naší obcí prochází. Šest hasičů zajišťovalo zastavení či zpomalení projíždějících vozidel a usměrňovalo účastníky průvodu tak, aby nedošlo k průšvihu a zranění. Vše dobře dopadlo, průvod zdárně dorazil zpět na dvorek Obecního úřadu, odkud vyšel, ženich s nevěstou byl oddán a medvěd padl. Poté všichni zamířili do kulturní místnosti a hospůdky kde probíhala další část masopustního veselí.

     V sobotu 10. ledna 2009 proběhla Výroční valná hromada volečských hasičů, které se mimo členek a členů sboru a výjezdové jednotky zúčastnilo též několik hostů z vedení obce, ředitelství HZS Pardubického kraje a firmy Dräger. Po přednesení zpráv o činnosti sboru a jednotky, stavu financí a hospodaření proběhla volba nového výboru. Následovalo promítání fotografií a videí z akcí za uplynulý rok a volná zábava, až do pozdních večerních hodin.

     V neděli ve 3-03 hod byla jednotka povolána k požáru bývalého vepřína v obci Pravy. Cestu k zásahu komplikovala hustá mlha.
Po příjezdu na místo zásahu, kde již zasahovala jednotka HZS stanice Přelouč a jednotka SDH Rohovládova Bělá, byly na pokyn velitele zásahu vytvořeny dva „C“ proudy z pravé části budovy a zahájeno hašení. Z důvodu velkého výskytu kouře bylo nutné na pravém proudu zasahovat v DT. Následně došlo k přesunu techniky a hasičů na druhou stranu budovy. Přemístění techniky komplikoval měkký terén pole. Po přesunu techniky jednotka pokračovala v hašení 2 „C“ proudy a následně po vystrojení DT pomáhala s vyklízením půdních prostor. V cca 7 hodin byla část jednotky odeslána zbudovat čerpací stanoviště a zajistit kyvadlovou dopravu vody na místo zásahu. Čerpací stanoviště bylo zřízeno pomocí plovoucího čerpadla na požární nádrži v obci Pravy. Část jednotky zajišťovala dopravu vody a část prováděla střídání při vyklízení půdy v DT. Z důvodu velkého množství slámy v půdních prostorách byly postupně na místo zásahu povolány další jednotky s DT. Náhradní lahve pro DT dovezl protiplynový automobil HZS stanice Pardubice. Protože množství slámy v půdních prostorách bylo velké a vyklizení by bylo velice časově náročné, bylo rozhodnuto, že po soustředění sil a prostředků bude provedeno hašení v půdních prostorách za pomocí smáčedla, aby došlo k průniku hasiva i do spodních vrstev uskladněné slámy. Po skončení zásahu byla jednotka v cca 12-35 hod odeslána zpět na základnu.
Účast jednotek: HZS Pardubice stanice Přelouč + PPLA Pce, SDH Rohovládova Bělá, Voleč, Lázně Bohdaneč, Přelouč, Staré Ždánice, Osice, Řečany nad Labem, Zdechovice, Pravy. Pokud jsem ve výčtu jednotek na někoho zapomněl, omlouvám se a prosím o upozornění. Oficiální místa jsou na tom hůř…

Text a část foto: Jan Kratochvil, velitel JSDH Voleč
Další foto: Marek Vaníček, Hasiči Lázně Bohdaneč – Aleš Svoboda

Odkaz na článek s videem v Pardubickém deníku: http://pardubicky.denik.cz/pozary/ohen-v-pravech-nekdo-zalozil20081109.html.

     V pátek 25.7. 2007 v 03:59 hodin byl naší jednotce vyhlášen poplach pomoci AMDS a SMS zpráv a následně též sirény, z důvodu požáru výrobní haly firmy Montkov Vyšehněvice. Jednotka vyjela v počtu 1+3 vozidlem T148 CAS 32, další čtyři hasiči byli připraveni na základně.
     Po příjezdu na místo události, kde již byla jednotka HZS PaK stanice Přelouč a JSDHO Rohovládova Bělá bylo zjištěno, že se jedná o požár výrobní haly kovoobráběcí firmy, který se rozšířil na šatny dělníků a administrativní budovu s archivem. Na základě pokynů velitele zásahu jsme připravili útočný proud C do administrativní budovy, dopravní vedení k doplňovaní naši cisterny z hydrantové sítě a vedení k doplňování cisterny JSDHO Rohovládova Bělá. Po příjezdu AZ 30 Camiva z CPS Pardubice bylo zahájeno hašení požáru ve výrobní hale. Volečští hasiči, po vystrojení dýchací technikou, provedli vniknutí do administrativní budovy s archivem, kde prováděli hašení a následnou evakuaci předmětů z archivu a kanceláří. Podařilo se zachránit počítače a další část IT příslušenství z kanceláří administrativní budovy, a zhruba 2/3 materiálů z archivu firmy. Po ukončení zásahu v administrativní budově s nutností nasazení dýchací techniky, byla jednotka odeslána zpět na základnu, kam se vrátila v 6:26 hod.
Zásahu se účastnili: HZS PaK stanice Přelouč a AZ stanice Pardubice, JSDH obcí Vyšehněvice, Voleč, Rohovládova Bělá, Břehy a Lázně Bohdaneč, ZPP a ŘD kraje, PČR a zaměstnanci firmy.

Další informace můžete nalézt: http://www.hzspa.cz/informace/index.php a http://pardubicky.denik.cz/pozary/vysehnevice-ohen-si-vzal-deset-milionu-korun.html.

text: Jan Kratochvil ml. – velitel jednotky

     V sobotu 5. července 2008 jsme uspořádali přátelské posezení, pro všechny lidičky, co nám v průběhu roku pomohou s čímkoli, co je třeba. Aktivně se účastní činnosti jednotky či sboru, přispějí nějakou korunkou nebo pomohou vyřešit administrativní, technický a nevím jaký ještě problém. Prostě pro všechny, kterým hasičské dění ve Volči není cizí.
     Kolega Roman poskytl prostory a zviřátko, které perfektně upravil, takže kdo netušil, že baští berana, nepoznal. Kozel z Popovic dokoulel něco na zapití a trávení bylo též čím podpořit. Podle následných ohlasů se domníváme, že všem velice chutnalo a byli spokojeni, což nás velice těší !

      Ve fotogalerii se můžete podívat, co dovede blesk, který uhodí do budovy opatřené funkčním „hromosvodem“… Foto je již z roku 2007 a újmu utrpěl jeden rodinný dům v naší obci. Naštěstí to odnesla pouze elektroinstalace a pojistky. Jirkovi děkujeme za poskytnutí fotodokumentace. 

     V únoru proběhlo na stanici HZS PaK v Přelouči základní školení nositelů dýchací techniky, které úspěšně absolvovalo šest členů jednotky.  Za provedené proškolení a následnou péči a perfektní trvalou spolupráci děkujeme kamarádům ze všech směn HZS PaK , stanice Pardubice a Přelouč.

     V dubnu se uskutečnilo základní školení velitelů jednotek, jehož součástí byl i výcvik sebezáchrany hasiče slaněním z výšky.

     V květnu proběhlo školení jednotky na téma práce ve výškách, sebezáchrana hasiče a záležitostí příbuzných na stanici HZS Pardubice. Tam jsme měli možnost vyzkoušet na cvičné věži sebezáchranu z budovy.

„Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.“ Oscar Wilde